Privacybeleid

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met de volgende punten.

  1. Informatie die u achterlaat in onze formulieren zal enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor u deze hebt achtergelaten.
  2. Gegevens die in de zorgaanvraag worden ingegeven worden enkel en alleen gedeeld met de thuisverpleegkundige die de zorg zal opstarten.
  3. Gegevens die in de zorgaanvraag worden ingegeven worden na de opstart van de zorg nooit met derden gedeeld, tenzij Ontzorg er uw expliciete toelating voor gevraagd én gekregen heeft.
  4. Ontzorg deelt persoonsgegevens nooit met derden als wij daarvoor van u geen expliciete toelating voor hebben gevraagd én gekregen.
  5. U kan ons steeds per mail (info@ontzorg.be) vragen om uw achtergelaten info op te vragen en/of te verwijderen. Ontzorg verbindt zich ertoe om binnen de 3 werkdagen aan uw vraag te voldoen.
  6. U kan zich steeds uitschrijven uit de nieuwsbrief door dit per mail (info@ontzorg.be) te laten weten.
  7. Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Ontzorg in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.