Missie

Onze missie kan je terugvinden in onze naam.

Wij willen een omgeving creëren waarin zowel zorgverleners als doorverwijzers efficiënt en in het volste vertrouwen kunnen samenwerken. Dit willen we doen door iedereen toegang te verlenen tot ons platform. Op deze manier kunnen de zorgverleners zich 100% concentreren op de zorg voor de patiënt.

Met Ontzorg steunen we in de eerste plaats alle zelfstandige thuisverpleegkundigen. Wij willen hen ondersteunen met respect voor de vrijheid, eigenheid en organisatie bij het uitoefenen van hun beroep. Kleinere praktijken krijgen de kans voort te bestaan, gesteund door de Ontzorg-diensten. We focussen ons op opleiding, netwerken, advies, doorverwijs, en ondersteuning voor software en administratie.

Ten tweede willen wij thuisverpleging toegankelijk maken voor de zorgvrager en zijn omgeving.

Tenslotte wil Ontzorg met een eigen dispatching ook van betekenis zijn voor doorverwijzers. Zij kunnen op eenvoudige en discrete wijze de zorg voor patiënten aan ons toevertrouwen.

wij zorgen voor thuisverpleging

Lees zeker onze: